Magie

Magie

Magie is de kunst van het manipuleren van de werkelijkheid met behulp van speciale objecten, spreuken en rituelen.  Het kan net als religie en wetenschap het wereldbeeld van een bepaald volk op een bepaald tijdstip mede bepalen.

Magie berust op drie pijlers. De eerste pijler betreft de magiërs, de specialisten met een speciale status. De tweede pijler zijn de magische handelingen, de in de traditie gewortelde rituelen en daarmee verbonden voorschriften en symbolen. Ten slotte zijn er de met de handelingen van de magiër overeenstemmende magische voorstellingen van de werkelijkheid, de ideeën en geloofsovertuigingen dus van de magie.

Er kunnen verschillende functies worden onderscheiden:

  • De instrumentele functie betreft het beoogde resultaat. Zoals het bevorderen van de jacht, de bescherming tegen natuurgeweld en het benadelen van bepaalde personen.
  • De expressieve functie betreft de sociale waarde van de rituelen: met hun symbolische en sociale betekenissen drukken zij normen en waarden van een bepaalde samenleving uit en versterken zij de samenhang binnen de groep.

Er bestaan tal van verschillende typen, waarbij bijvoorbeeld hemellichamen (astrale) of demonen (zwarte) van belang zijn. Ook kan het verbonden zijn met uiteenlopende denkstelsels (zoals de neoplatonische) of religies (zoals de joodse kabbala).