Home » Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een begrip waar verschillende zaken onder vallen bijvoorbeeld:

  • Homeopathie
  • Ortho moluculaire therapie
  • Fytotherapie
  • Herborisme
  • Bach bloesem therapie

Zoals je aan bovenstaande lijstje kunt zien, valt natuurgeneeskunde onder alternatieve geneeskunde. Wat op zichzelf al best bijzonder is omdat eigenlijk juist de hedendaagse geneeskunde alternatief is. Om een voorbeeld te geven; de hedendaagse medicijnen zijn begonnen doordat werkzame stoffen uit planten geïsoleerd zijn en vervolgens synthetisch nagemaakt zijn. Ik ben dan ook veel meer een voorstander van de term; natuurlijke geneeskunde.

Door de synthetische medicijnen zijn wij tegenwoordig afhankelijk geworden van farmaceutische bedrijven, die gebaat zijn bij ziekte. Daar verdienen ze geld mee. Terwijl er voor heel veel verschillende zaken ‘alternatieven’ zijn. Te denken valt aan: diareeremmer, plaspillen, remedies tegen hoofdpijn, reumatisch klachten en wratten. Ook middeltjes tegen puisten en acne of constipatie kunnen gewoon in de natuur gevonden worden.

Het grote voordeel van een natuurlijke oplossing is dat sommige stoffen bepaalde bijwerkingen geven, wanneer je op basis van de gehele plant een medicijn maakt, dan zijn veelal stoffen die de bijwerkingen tegengaan ook aanwezig in de plant, waardoor er dus geen bijwerkingen zijn. Met geïsoleerd synthetische medicijnen moet je er een synthetisch medicijn bij gebruiken om de bijwerking op te heffen.